Team Maria Lundgren-Persson

Team Maria Lundgren-Persson

Josefin Fryxell, Tandsköterska
Gunvie Andersson, Tandsköterska
Karla Vernersson, Tandhygienist
(Ami Gunnarsson på bilden har slutat)
Maria Sjöstrand, Tandsköterska
(Alexandra Eherling på bilden har slutat)
Maria Lundgren -Persson, Tandläkare

Team Joakim Jerlardtz

Team Joakim Jerlardtz

Britt-Marie Nygren, Tandhygienist
Hele'n Arnerlind, Tandsköterska
Katica Matekalo, Tandsköterska
Carina Eklöf, Tandsköterska
Joakim Jerlardtz, Tandläkare